دفتر نظارت و امور قراردادها

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان قصد دارد واحد پرورش شترمرغ خود به مساحت 7800 مترمربع(240 متر مربع آن مسقف می‌باشد) واقع در مزرعه آموزشي لورک به نشاني نجف آباد جوزدان کیلومتر 8 جاده نجف آباد- فولاد شهر دارای آب شرب

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد رستوران آزاد شماره(2)، واقع در طبقه همكف خوابگاه شماره4 خود را به صورت اجاره یکساله واگذار نماید؛ لذا به منظور ارزیابی کیفی شركت كنندگان، افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند دریافت اسناد ذيل و تکمیل آن و ارائه مدار

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد انجام حجم خدمات مربوط به مناقصات ذیل را از طریق برگزاری مناقصه با لیست محدود واگذار نماید:

   با توجه به تصميم جلسه مورخ 97/3/9 شوراي نظارت بر اماكن استيجاري استيجاري دانشگاه در سال جديد غرفه تازه تاسيس "توليد و فروش دونات" با اتجام ارزيابي اوليه و استعلام قيمت بصورت اجاره واگذار مي شود؛ لذا متقاضيان مي توانند با تكميل اسناد ارزيابي پيوست و تحويل آن به دفتر نظارت و امور قراردادها حداكثر تا مورخه 97/3/30 آمادگي خود را در اين زمينه اعلام نمايند.

تحت نظارت وف بومی