دفتر نظارت و امور قراردادها

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد رستوران آزاد شماره2 واقع در طبقه همكف خوابگاه4 را به صورت اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با تکمیل فرم اطلاعات پيوست به همراه مدارک خواسته شده، آنها را حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 15 بهمن ماه 1397 تحویل دفتر مديريت نظارت و امور قراردادها نمایند. براي دريافت فرمها روي تيتر خبر كليك نماييد.

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد غرفه تريا-فست فود در مجاورت دانشكده شيمي را به صورت اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با تکمیل فرم اطلاعات پيوست به همراه مدارک خواسته شده، آنها را حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 15 بهمن ماه 1397 تحویل دفتر مديريت نظارت و امور قراردادها نمایند. براي دريافت فرمها روي تيتر خبر كليك نماييد.

دانشگاه صنعتي اصفهان قصد دارد واحد پرورش شترمرغ خود به مساحت 7800 مترمربع(240 متر مربع آن مسقف می‌باشد) واقع در مزرعه آموزشي لورک به نشاني نجف آباد جوزدان کیلومتر 8 جاده نجف آباد- فولاد شهر دارای آب شرب

تحت نظارت وف ایرانی